Ποιοι είμαστε

Η KOBOMedical ιδρύθηκε από τον Χρήστο Κομπορόζο το 2004 και δραστηριοποιείται στον τομέα της οφθαλμολογίας, νευροχειρουργικής, ορθοπαιδικής, δερματολογίας και ιατρικής αισθητικής. 

Η αρχική δραστηριότητα της KOBOMedical εστιάστηκε στον τομέα της νευροχειρουργικής με τα συστήματα πλοηγών του οίκου BrainLab με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, σε συνεργασία με τα χειρουργικά μικροσκόπια του τότε οίκου MoellerWedel, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας.

Στην συνέχεια οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν σε αναβαθμίσεις ήδη υπαρχόντων γραμμικών επιταχυντών προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν στερεοτακτική ακτινοχειρουργική με εφαρμογή στην ογκολογία κ.α.

Άλλο αντικείμενο εστίασης της επιχείρησης αποτελεί ο τομέας της ψηφιακής χειρουργικής αίθουσας για απρόσκοπτη ροή ψηφιακής πληροφορίας καθ’ όλη την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς επίσης και συστήματα διεγχειρητικών αξονικών και μαγνητικών τομογράφων.